Ksiegowość dla lekarzy, jaką formę opodatkowania wybrać?

Samozatrudniający się lekarz, który prowadzi własną praktykę zawodową, może skorzystać ze wszystkich przewidzianych przez przepisy sposobów opodatkowania. Pośród form opodatkowania każdy lekarz może wybrać formy ryczałtowe do których należy karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. W obu formach wysokość opodatkowania nie jest w żaden sposób zależna od osiąganego dochodu, ale wylicza się ją według innych parametrów. Samozatrudniony lekarz może także wybrać płacenie podatku, który wylicza się w oparciu o rzeczywiście uzyskany dochód. Może on być wyliczony na podstawie skali podatkowej, lub w formie podatku liniowego. Jak wygląda księgowość dla lekarzy?

Ryczałt ewidencjonowany

Każdy lekarz ma bezdyskusyjny obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich uzyskanych dochodów. Od całej sumy dochodów należy odjąć składkę na ubezpieczenia społeczne. Otrzymana w ten sposób różnica jest podstawą do opodatkowania, od której wyliczany jest 20% podatek. Na kwotę otrzymanego w ten sposób podatku nie mają wpływu żadne inne wydatki.

Podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej

Każdy lekarz, który podlega samozatrudnieniu ma obowiązek prowadzenia tzw. ,, Małej księgowości” (księgowość firmy jednoosobowej). Jest to tak zwana Księga Przychodów i Rozchodów ( KPiR ). Musi w niej wykazać wszystkie koszty, jak i każdy przychód. Różnica, która istnieje pomiędzy przychodem, a kosztami stanowi dochód, który jest podstawą do obliczenia należnego podatku. Istnieje możliwość zwolnienia z podatku, jeżeli dochody nie przekraczają kwoty 3098 zł. Dochód w przedziale 3089 – 85 528 zł. musi być opodatkowany na 18%. Przy dochodach wyższych niż 85 528 zł podatek należny wynosi  32%.

Liniowy podatek dochodowy

Z takiej formy opodatkowania nie może skorzystać osoba samozatrudniona, jeżeli świadczy dodatkowo usługi swojemu byłemu pracodawcy. Okres karencji w tym wypadku to 2 lata. Podatek wylicza się identycznie jak w przypadku skali podatkowej. Stawka podatku wynosi za każdym razem 19%. Podatnicy, którzy korzystają z podatku liniowego nie podlegają ulgom i zwolnieniom podatkowym ( na przykład ulga na dzieci, czy za Internet ), a także nie mają prawa do rozliczania się wraz ze swoim małżonkiem.

Dodaj komentarz