Czym różni się faktoring cichy od faktoringu klasycznego?

Faktoring to czynność polegająca na wykupie wierzytelności przedsiębiorstw, które powinni uzyskać od swych klientów za dobra i usługi, a także na świadczeniu dodatkowych usług. Wierzytelności nie mogą przy tym być przeterminowane. Jednakże, istnieje kilka rodzajów faktoringu. Jednymi z nich jest faktoring klasyczny oraz cichy. Czym się różnią?

Faktoring cichy, a faktoring klasyczny

Faktoring cichy nazywa się też mianem tajnego. W zasadzie jest on tym samym co wersja klasyczna, ale bez przymusu uzyskania zgody na cesję.

  • Cesja – pierwsza różnica polega na tym, że w faktoringu klasycznym musem jest wprowadzenie cesji wierzytelności czyli podanie kontrahentowi informacji o takim zamiarze, a przy tym złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie. W cichej wersji podpisanie zaświadczenia o cesji nie jest w ogóle wymagane. Dodatkowo sam kontrahent nie musi uzyskiwać o tym zdarzeniu żadnej informacji.
  • Wygoda – ponadto faktoring cichy uważa się za wygodniejszy sposób dla przedsiębiorstwa, jeśli te pragnie powiększyć swą płynność finansową za pomocą oferowanych przez firmę faktoringową usług. Dlaczego? Ponieważ przedsiębiorstwo nie ma przymusu do proszenia kontrahenta o zgodę na podpisanie cesji.
  • Cena i ryzyko – niestety, w przypadku faktoringu cichego, faktor ponosi większe ryzyko. W związku z tym cena za taką usługę jest wyższa niż wersja klasyczna.
  • Bezpieczeństwo – faktoring klasyczny wygrywa z cichym pod względem bezpieczeństwa. Dzieje się tak, ponieważ w momencie niezapłacenia faktury, którą powinien uregulować wierzyciel, to faktorant musi za nią zapłacić zamiast dłużnika.
  • Kwota – w faktoringu cichym, nawet po ustaleniu kwoty do zapłaty, może ona zostać zmieniona, z powodu nie ustalenia w formie dokumentu cesji numeru rachunku.
  • Dostępność – w przeważającej części, uzyskanie faktoringu cichego jest łatwiejsze. W kwestii klasycznego, na drodze może stanąć wiele powodów, np. odmowa ze strony kontrahenta.
  • Dyskrecja – cicha wersja jest także bardziej dyskretna od klasycznej. Nie wszyscy, a zwłaszcza druga strona zobowiązania, muszą wiedzieć, że zdecydowano się na skorzystanie z usługi faktoringu.

Artykuł powstał we współpracy z faktoring.biz

Dodaj komentarz